REGULAMIN

1. 10. Festiwal Kina Offowego FILMOFFO organizuje Gmina Opole Lubelskie, Opolskie Centrum Kultury i  nieformalna grupa SORRY FILM POLSKA. Festiwal odbędzie się w dniach 24-25.02.2017r. w Opolu Lubelskim w Opolskim Centrum Kultury (Lubelska 30).

2. Filmy zgłoszone do konkursu będą podlegały selekcji. Do konkursu można zgłaszać filmy których czas trwania nie przekracza 30 minut.

3. Głównym wydarzeniem festiwalu jest konkurs filmów offowych, które walczą o nagrodę przyznawaną przez publiczność festiwalu w głosowaniu – Złotego Jeża (statuetka + nagroda pieniężna – 1 000 zł lub nagroda rzeczowa o wartości 1 000 zł).

4. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych kopii filmów. Filmy te pozostają w archiwum festiwalu.

5. Twórcy zgłoszonych filmów wyrażają zgodę na bezpłatne ich wyświetlanie w ramach FESTIWALU KINA OFFOWEGO FILMOFFO oraz w ramach retrospektyw Festiwalu Filmoffo i innych wydarzeń promujących festiwal.

6. Jeśli zwycięzca festiwalu nie będzie na nim obecny, zostanie mu przesłana statuetka. W takim wypadku traci natomiast prawo do nagrody pieniężnej lub rzeczowej.

7. Kompetentni do rozstrzygania kwestii nieujętych w regulaminie są organizatorzy festiwalu FILMOFFO.

8. Twórcy filmów zakwalifikowanych do konkursu zostają zaproszeni na festiwal. Organizatorzy zapewniają nocleg, wyżywienie oraz bezpłatny wstęp na festiwal i wszystkie wydarzenia towarzyszące. Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu.

The Dumplings
Daria Zawiałow

24 – 25 lutego 2017

Opole Lubelskie